საქსტატი ფასების სტატისტიკის კვლევის თანამედროვე ელექტრონულ მეთოდებზე გადადის

თარიღი: 1 მარტი 2011

წელი