საქსტატი მსოფლიო ბანკის დახმარებით სტრატეგიული განვითარების პროექტზე მუშაობს

თარიღი: 31 იანვარი 2011

წელი