სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს

თარიღი: 2 თებერვალი 2011

წელი