საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2011 წლის იანვარი

თარიღი: 24 თებერვალი 2011

წელი