საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

თარიღი: 30 აპრილი 2019

წელი