საერთაშორისო ექსპერტების მისია საქსტატში

თარიღი: 6 მაისი 2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საერთაშორისო ექსპერტების მეორე მისიას მასპინძლობს, რომელიც ევროსტატის მიერ ინიცირებული რეგიონული სტატისტიკური პროგრამის (STEP) ფარგლებში ხორციელდება (Statistics through the Eastern Partnership). 
ახალი პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ, მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების (Eastern Partnership) დახმარებას ოფიციალური სტატისტიკის შესაძლებლობების განვითარებისა და გაძლიერების თვალსაზრისით, როგორც რეგიონულ, ისე ეროვნულ დონეებზე. პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდება, 
დაგეგმილია უცხოელ ექსპერტთა მისიები საქართველოში, ასევე საქსტატის თანამშრომელთა ვიზიტები საზღვარგარეთ, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით. მეორე მისიის ფარგლებში, ევროსტატის ექსპერტი, საფრანგეთის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების საჯარო სააგენტოს (Expertise France) წარმომადგენელი ბ-ნი ტიერი კოლეტ (Thierry Coulet) საქსტატის ხელმძღვანელობას, შესაბამისი დარგობრივი დეპარტამენტების უფროსებსა და ოფიციალური სტატისტიკის სხვა მომხმარებლებსა და მწარმოებლებს შეხვდება (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს ეროვნული ბანკი). 
ექსპერტის მანდატის გათვალისწინებით, შეხვედრების მთავარ განსახილველ თემატიკას ბიზნეს სტატისტიკა, ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის სტატისტიკა; ეროვნული ანგარიშები და მთავრობის საფინანსო სტატისტიკა; სამომხმარებლო ფასები და მწარმოებლის ფასების მაჩვენებლები; სტატისტიკური ბიზნესის რეგისტრი და ბიზნეს დემოგრაფიის სტატისტიკა; საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა, ინოვაცია, R&D (კვლევა და განვითარება) და ICT (საინფომაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები) სტატისტიკა წარმოადგენს. 
აღსანიშნავია, რომ საქსტატმა, პროგრამა STEP-ის ფარგლებში პირველ მისიას 2019 წლის მარტში უმასპინძლა.

წელი