ექსპერტების ვიზიტი საერთაშორისო შედარებების პროგრამის ფარგლებში

თარიღი: 16 მაისი 2019

13-16 მაისს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო ექსპერტები - ევროსტატის კონსულტანტები იმყოფებიან. ვიზიტის მიზანსსაერთაშორისო შედარებების პროგრამის(International Comparison Program (ICP)) 2017 წლისრაუნდის ფარგლებში საქსტატის მიერ შესრულებული სამუშაოების შეფასება წარმოადგენს.

საერთაშორისო შედარებების პროგრამაში, რომელიც მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით ხორციელდება,მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანა მონაწილეობს და მისი მიზანია პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების პროდუქტის შედარება მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის(Purchasing Power Parity-ppp) გათვალისწინებით

ვიზიტის ფარგლებში, საერთაშორისო ექსპერტებისა და საქსტატის თანამშრომლების მონაწილეობით, მიმდინარეობს შედარებების პროგრამით გათვალისწინებული ფასების სტატისტიკის სფეროში ჩატარებული გამოკვლევების შედეგების შეჯამება და ეროვნული ანგარიშების ნაწილში არსებული პროგრესის შეფასება. გარდა ამისა, სამუშაო შეხვედრების განმავლობაში მოხდება პროგრამის დარჩენილი აქტივობების დაგეგმვა და რეკომენდაციების შემუშავება.

წელი