ბიზნეს სექტორი, 2010 IV კვარტალი

თარიღი: 7 მარტი 2011

ოფიციალურად დეკლარირებული მონაცემებით, 2010 წლის IV კვარტალში საწარმოთა მთლიანმა ბრუნვამ 6.58, ხოლო პროდუქციის მთლიანმა გამოშვებამ – 3.45 მილიარდი ლარი შეადგინა.წელი