ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის თებერვალი

თარიღი: 11 მარტი 2011

წელი