საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-მაისი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ივნისი 2019

წელი