საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 15 ივლისი 2019

წელი