სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ივნისი

თარიღი: 19 ივლისი 2019

წელი