ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შ ესახებ (2019 წლის იანვარი-ივნისი)

თარიღი: 30 ივლისი 2019

წელი