საქსტატმა საწარმოთა წლიური გამოკვლევა დაიწყო

თარიღი: 17 მარტი 2011

წელი