საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 19 აგვისტო 2019

წელი