საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

თარიღი: 19 აგვისტო 2019

წელი