სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ივლისი

თარიღი: 20 აგვისტო 2019

წელი