ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის აგვისტო

თარიღი: 3 სექტემბერი 2019

წელი