საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 სექტემბერი 2019

წელი