საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის II კვარტალი

თარიღი: 18 სექტემბერი 2019