მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის II კვარტალი

თარიღი: 23 სექტემბერი 2019

წელი