ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, (აგვისტო 2019)

თარიღი: 30 სექტემბერი 2019

წელი