საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

თარიღი: 4 ოქტომბერი 2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური სამუშაო ვიზიტით მყოფ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტს მასპინძლობს. ვიზიტის მთავარ მიზანს  ფასების სტატისტიკის სფეროში ახალი ინდიკატორის - საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის (Residential Property Price Index – RPPI) დანერგვა წარმოადგენს. ეს არის რიგით მესამე მისია „აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ეროვნული ანგარიშებისა და ფასების სტატისტიკის გაუმჯობესების პროექტის“ ფარგლებში.

ახალი პროდუქტი მაკროეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. მისი ძირითადი მომხმარებლები ეროვნული ბანკი და კერძო დეველოპერები იქნებიან. ინდექსი ასევე გამოიყენება ეროვნული ანგარიშების სტატისტიკის მიზნებისთვის. აღნიშნული ინდიკატორის დანერგვა ხელს შეუწყობს უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების და შესაძლო რისკების შეფასებას. 

ვიზიტის ფარგლებში, ექსპერტის დახმარებით მიმდინარეობს საქსტატის მიერ განხორციელებულ სამუშაოების შეფასება და ახალი ინდექსის დანერგვისთვის საჭირო შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვა.