საქსტატი მომხმარებელთა გამოკვლევას ატარებს

თარიღი: 9 ოქტომბერი 2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა საჭიროებების შესწავლის, მათი კმაყოფილების დონის ამაღლებისა და მომსახურების ხარისხის შეფასების მიზნით, მომხმარებელთა გამოკითხვა დაიწყო, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. 

სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა მსგავსი ტიპის მასშტაბური გამოკვლევა საქსტატის მიერ პირველად ტარდება და მოიცავს რესპოდენტებს ყველა ინსტიტუციური სექტორიდან, როგორიცაა ბიზნეს სექტორი, სახელმწიფო მმართველობა, სამეცნიერო-სასწავლო დაწესებულებები, მედია, საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ფიზიკური პირები.

გამოკვლევის ფარგლებში დაახლოებით 5500-მდე რესპონდენტის გამოკითხვაა დაგეგმილი, საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად შემუშავებული ონლაინ გამოკვლევის კითხვარებით.

გამოკვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება მომხმარებელთა საჭიროებების გასაანალიზებლად და გათვალისწინებული იქნება საქსტატის სამომავლო საქმიანობაში, მათ შორის საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის სისტემის განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიის შემუშავების პროცესში, რომელზეც საქსტატი ამჟამად მუშაობს.
 

წელი