საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 21 ოქტომბერი 2019

წელი