უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა

თარიღი: 25 ოქტომბერი 2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში უწყებათაშორისი საბჭოს მეორე სხდომა გაიმართა. უწყებათაშორისი საბჭო ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის 2020-2023 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით, საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე მიმდინარე წლის აპრილში შეიქმნა. საბჭოს თავმჯდომარე საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძეა და იგი თერთმეტი უწყების წარმომადგენლისგან შედგება.

სხდომაზე გოგიტა თოდრაძემ საბჭოს წევრებს გააცნო  სტრატეგიული დოკუმენტის მომზადების ეტაპები, დოკუმენტის პროექტი და სამოქმედო გეგმა, ისაუბრა არსებულ გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებზე. მისი განცხადებით, სტრატეგიული დოკუმენტის მომზადების ძირითად მიზანს წარმაოდგენს ქვეყანაში სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარება, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, გავრცელებისა და გამოყენების გაუმჯობესება. აღნიშნული სტრატეგია განიხილება, როგორც ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტი,  და მოიცავს საშუალო და გრძელვადიან ხედვას ქვეყანაში სტატისტიკის ეროვნული  სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. 

საბჭოს სხდომას უწყებათაშორისი საბჭოს წევრებთან ერთად ესწრებოდნენ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)წარმომადგენლები, ასევე, დოკუმენტის მომზადებაში ჩართული ადგილობრივი ექსპერტები.  

უწყებათაშორისი საბჭოს წევრებმა მოიწონეს 2020-2023 წლების სტრატეგიის პროექტი, რომელიც უახლოეს დღეებში დასამტკიცებლად წარედგინება საქართველოს მთავრობას.

ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული  სისტემის 2020-2023 წლების განვითარების სტრატეგია დამტკიცების შემდეგ განთავსდება საქსტატის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული მომხმარებლისთვის.