ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის ოქტომბერი

თარიღი: 4 ნოემბერი 2019

წელი