საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წელი)

თარიღი: 11 ნოემბერი 2019