საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

თარიღი: 19 ნოემბერი 2019