ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, (ოქტომბერი 2019)

თარიღი: 29 ნოემბერი 2019