ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის ნოემბერი

თარიღი: 3 დეკემბერი 2019

წელი