საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის (2020-2023) პრეზენტაცია

თარიღი: 5 დეკემბერი 2019

თბილისი. 5 დეკემბერი 2019 – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, საქსტატმა, დღეს წარადგინა ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების პირველი სტრატეგია, რომელიც 2020-2023 წლებს მოიცავს. საქართველოს ეროვნული პოლიტიკის ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სამთავრობო უწყებებთან კოორდინირებით და საერთაშორისო სტატისტიკური ორგანიზაციების რეკომენდაციებსა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიქმნა. სტრატეგიის შემუშავება განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით განხორციელდა.

სტრატეგიის საჯარო წარდგენას საქართველოს მთავრობის, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. 

“სტრატეგიული დოკუმენტის  მიზანია ქვეყანაში სტატისტიკის სისტემის განვითარება, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, გავრცელებისა და გამოყენების გაუმჯობესება“, - განაცხადა საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ. „ამასთან, აღნიშნული სტრატეგია განიხილება, როგორც ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც შემუშავდა დაინტერესებული მხარეების აქტიური მონაწილეობით და მოიცავს საშუალო და გრძელვადიან ხედვას ქვეყანაში სტატისტიკის სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის.“

“ობიექტური და სანდო ოფიციალური სტატისტიკის გარეშე საქართველო სწორად ვერ შეაფასებს საკუთარ წარმატებას ქვეყნის პრიორიტეტული ამოცანების შესრულების, მათ შორის, ევროკავშირთან ინტეგრაციისა და მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის გზაზე. "- თქვა გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა ლუიზა ვინტონმა. “ახალი სტრატეგიის განხორციელების შედეგად, საქართველო მიიღებს ყველა აუცილებელ მონაცემს და შესძლებს გაარკვიოს, სად და როგორ უნდა დაკორექტირდეს მისი განვითარების კურსი წარმატების მისაღწევად”.

 „მომხმარებელთა საჭიროებებზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა შეგროვებისა და გავრცელების თანამედროვე სისტემების შექმნა და შესაძლებლობების განვითარება მნიშვნელოვანი იქნება სტატისტიკის არეალის გაფართოებისა და მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის შესრულების მიმართულებით“- აღნიშნა საქართველოს პრემიერ მინისტრის აპარატის უფროსმა გიორგი სახოკიამ.

ღონისძიების მსვლელობისას საერთაშორისო ექსპერტმა, ჯერი ო’ჰანლონმა, წარადგინა 2018-2019 წლებში ევროსტატის, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) მიერ განხორციელებული სტატისტიკის სისტემის გლობალური შეფასების რეკომენდაციები და მათი სტრატეგიის ძირითად მიზნებსა და ამოცანებთან  შესაბამისობა. შეხვედრის დასასრულ გაიმართა დისკუსია საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის შემდგომი განვითარების შესახებ.

სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი სტატისტიკური სისტემის სამ ძირითად პრიორიტეტს, მასში შემავალ თორმეტ ამოცანასა და 86 აქტივობას  მოიცავს. პრიორიტეტებს შორის არის მომხმარებელთა საჭიროებებზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის სტატისტიკის წარმოება, სტატისტიკის წარმოების ეფექტური, თანამედროვე და უწყვეტი პროცესების ჩამოყალიბება და სტატისტიკის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და შესაძლებლობების განვითარება. 

საქსტატის სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობის კოორდინაციის მიზნით, 2019 წლის აპრილში შეიქმნა უწყებათაშორისი საბჭო, რომელსაც საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი თავმჯდომარეობდა და თერთმეტი უწყების წარმომადგენლისგან შედგებოდა.

სტრატეგიის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია საქსტატისა და UNDP-ის ვებგვერდებზე.
 

წელი