ტაჯიკეთის რესპუბლიკის სტატისტიკის სააგენტოს თანამშრომლების ვიზიტი საქსტატში

თარიღი: 17 დეკემბერი 2019

მიმდინარე წლის 16-19 დეკემბერს საქსტატში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებიან ტაჯიკეთის რესპუბლიკის სტატისტიკის სააგენტოსა და ტაჯიკეთის პრეზიდენტის აღმასრულებელი აპარატის   წარმომადგენლები. ტაჯიკი კოლეგები გაეცნობიან საქსტატის გამოცდილებას არასრულწლოვანთა სტატისტიკური აღრიცხვის მეთოდოლოგიის შესახებ, როგორიცაა, მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, ობლების და მინდობით აღზრდაში გადასული ბავშვების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სტატისტიკის წარმოება, ასევე არასრულწლოვანთა დამნაშავეობისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების მიღების სტატისტიკური მეთოდოლოგია.  

საქსტატის თანამშრომლები ტაჯიკ კოლეგებს ასევე გააცნობენ მომხმარებლებთან თანამშრომლობის ფორმებსა და საქსტატში დანერგილ მონაცემთა გავრცელების თანამედროვეე საშუალებებს.

წელი