საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

თარიღი: 19 დეკემბერი 2019

წელი