საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის III კვარტალი

თარიღი: 19 დეკემბერი 2019

წელი