სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ნოემბერი

თარიღი: 20 დეკემბერი 2019

წელი