ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება (ნოემბერი 2019)

თარიღი: 31 დეკემბერი 2019

წელი