სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასები ინდექსი საქართველოში 2019 წლის დეკემბერი

თარიღი: 20 იანვარი 2020

წელი