საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წელი (წინასწარი)

თარიღი: 20 იანვარი 2020

წელი