ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება დეკემბერი 2019

თარიღი: 31 იანვარი 2020

წელი