ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის საკითხებზე

თარიღი: 6 თებერვალი 2020

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 5-6 თებერვალს გენდერული სტატისტიკის საკითხებზე ტრენინგს ატარებს. ტრენინგი, ქ. ბორჯომში, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისი კომისიის მხარდასაჭერად" ფარგლებში ტარდება.  მასში მონაწილეობენ სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მეცნიერები. ორი დღის განმავლობაში ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან საქართველოს სტატისტიკური სისტემის განვითარების ძირითად მიმართულებებს, ქვეყანაში არსებულ გენდერულ სტატისტიკას, მონაცემთა გავრცელების საშუალებებს, გენდერული სტატისტიკის პორტალს, საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებულ ძირითად გენდერულ მაჩვენებლებს და სხვა

წელი