საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი (ექსპრეს მონაცემები)

თარიღი: 13 თებერვალი 2020

წელი