საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი (წინასწარი)

თარიღი: 19 თებერვალი 2020

წელი