საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2019 წელი და 2019 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოველეობის შესახებ)

თარიღი: 19 თებერვალი 2020

წელი