სიახლე მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკაში

თარიღი: 19 თებერვალი 2020


საქსტატი მწარმოებელთა ფასების ახალი ინდექსების გამოქვეყნებას იწყებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიღებული რეკომენდაციის თანახმად, 2019 წლიდან აქტიურად მიმდინარეობდა სამუშაოები მწარმოებელთა ფასების ინდექსის დაფარვის გაუმჯობესების მიმართულებით. ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად საქსტატი მომხმარებლებს თებერვლიდან ყოველთვიური პერიოდულობით შემდეგ ახალ მაჩვენებლებს შესთავაზებს:


•    სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი;
•    მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე; 
•    ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი.

 

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წარმოადგენს  სატელეკომუნიკაციო სფეროში მოქმედი ორგანიზაციების მიერ გაწეული შესაბამისი მომსახურების ღირებულების დროში ცვლილებას. მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე ასახავს სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების მომსახურების ღირებულების ცვლილებას საბაზო პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსს, მისი დანიშნულებაა ქვეყნის მასშტაბით წარმოებული და ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზებული სამრეწველო პროდუქციის ფასების, ასევე ქვეყნის გარეთ წარმოებული და ქვეყანაში იმპორტირებული სამრეწველო პროდუქციის ფასების ცვლილების ასახვა.


ზემოთ აღნიშნულის გარდა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია სატრანსპორტო გადაზიდვების ინდექსის ხარისხი - ამიერიდან სატვირთო გადაზიდვებთან ერთად ასახული იქნება სამგზავრო გადაზიდვებზე და სასაწყობო მომსახურებაზე მწარმოებელთა ფასების ცვლილება. 


ახალი გამოკვლევების მიზანია სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა მხრიდან მონაცემებზე მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ასევე მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლირების პროცესის გაუმჯობესება. 
ამ ცვლილებების გარდა, აღსანიშნავია 2020 წლიდან მწარმოებელთა ფასების გამოკვლევებში ახალ კლასიფიკაციაზე - საქმიანობის სახეობათა მიხედვით პროდუქციის სტატისტიკურ  კლასიფიკატორზე (CPA 2008) გადასვლა. ამ ცვლილების მიზანია ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალ მეთოდოლოგიასთან (SNA 2008) ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოება. 


დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტს ტელეფონზე: 2 36 72 10 (შიდა: 400 ან 407), ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე gtetrauli@geostat.ge
 

წელი