სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის იანვარი

თარიღი: 20 თებერვალი 2020

წელი