ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის თებერვალი

თარიღი: 2 მარტი 2020

წელი