ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2019 წელი)

თარიღი: 31 მარტი 2020

წელი