სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის მარტი

თარიღი: 21 აპრილი 2020

წელი