ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის მაისი

თარიღი: 3 ივნისი 2020